Irina P.

Irina P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

28 reviews

Professional Teach kids, TOEFL teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2008 – 2011

  Universitatea Petroșani

  Finanțe și bănci

  Licențiat în științe economice

Kinh nghiệm làm việc

 • – hiện tại

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  TESOL/TEFL certificate - World TESOL Academy

Teacher video cover
I am 34 years old and I have an 8-year-old daughter. I really like animals, flowers and hiking. My hobbies are crocheting and making quilling cards. I worked for 10 years as an economist, but I also taught English and other subjects to a girl with ADHD for about a year.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng rumani bản ngữ, tiếng anh, tiếng pháp
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 02 tháng 5 2024