Diana B.

Diana B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

7 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2023 – 2026

  Vistula University

  Economics

  Бакалавр

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2023

  Knyahynynok lyceum

  School events organisator

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  ESOL - Language cert

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi! My name is Diana. I am from Ukraine. I started learning English because I really wanted to broaden my horisonsand see the world. So now I am here to help you with your goals and dreams. I am a student now, studying economics, and my studies are conducted in English. By the way, I have a certificate called ESOL that confirms my B2 level of English proficiency. I have a plethora of interests such as dancing, cooking, watching movies, reading, knitting, and swimming which make my English journey extremely splendid and enrich my vocabulary. I belive that english is never boring and I am willing to show this to you. See you soon!💗🛌🪸
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 7 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới