Vanezza G.

Vanezza G. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

10 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, Dạy cho người trưởng thành teacher with 20 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1999 – 2004

  University of Saint La Salle

  Major In English

  Bachelor Of Elementary Education

 • 2005 – 2010

  La Consolacion College

  English Literature

  Master's Degree

 • 2008 – 2009

  University of Saint La Salle

  ESL

  TESOL

Kinh nghiệm làm việc

 • 2004 – 2009

  La Salle Language Institute

  Group Class Tutor/ Face to Face Tutor

 • 2009 – 2010

  Mount Carmel Kinder School

  Kindergarten Teacher

 • 2010 – 2015

  Carlos Hilado Memorial School University

  Grade 4 Teacher

 • 2015 – 2017

  Handumanan Elementary School 1

  Subtitute Teacher

 • 2017 – 2020

  51 Talk

  Head Teacher

 • 2020 – 2023

  Handumanan Elementary School Public School

  Teacher 1

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2004

  Diploma - University Of Saint La Salle

 • 2004

  Teaching License - Professional Regulation Comission

 • 2009

  TESOL - University of Saint La Salle

Teacher video cover
Hello there! I’m Nezz from Israel. I’ve been happily teaching English learners for 20 years. My background includes teaching kids and adults of all levels. I specialize in teaching idioms, vocabulary, and Business English. In my class, I talk about a variety of topics, and my classes are always fun and respectful. Most importantly, I focus on my learners’ goals. Throughout my career, I’ve been recognized for my work ethic and effectiveness. I’m thrilled about this opportunity, so I look forward to speaking with you soon. Goodbye!
 • Kinh nghiệm làm việc 20 years
 • Học từ 3 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tagalog
Không dành cho các học sinh mới