Nataliia T.

Nataliia T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

41 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – present

  National University of Ostroh Academy

  Faculty of Romance and Germanic Languages

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2024 – present

  All Right School

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2024

  Certificate of Graduation - All Right Teacher Training

Teacher video cover
Hello, I am teacher Nataliia. I am currently in my third year of studying at the Faculty of Romance and Germanic Languages. Learning languages is my passion. However, to be honest, I hated learning English in school due to the teaching methods. It was really boring, so I want to help children learn English in a playful and enjoyable way and ignite the spark in them. I am a responsible, flexible, and energetic person. Hope to see you soon in my classes, my dear student ;)
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới