Daria M.

Daria M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

8 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2022 – 2024

  National Linguistic University

  English philology (translator)

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2024

  Online school Ispeak

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  B2 level - English Club

Teacher video cover
Hi! I`m a teacher at All Right) I have been teaching English for 2 years. The most important thing you should know about me that is I adore kids and the like me too) I`m quite creative person so my students won`t be bored during our lessons. See you! Bye!)
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 5 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga, tiếng ukraina bản ngữ
Đặt lịch học