Jana N.

Jana N. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

27 reviews

Professional IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Eighth-grade examination (E8), High school graduation examination, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder), Teaches teens, Matura(PL) teacher with years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2007 – 2012

  University of Presov, Slovakia

  Special Education

  Master's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2014 – 2015

  Academia Europea, Guatemala

  ESL teacher

 • 2015 – 2016

  Specialna zakladna skola, Trebicska 16, Humenne, Slovakia

  Special Needs Teacher

 • 2015 – 2016

  ELSIS, Humenne, Slovakia

  ESL teacher

 • 2016 – 2019

  Academia Europea, Guatemala

  ESL teacher

 • 2019 – 2021

  Fundacion Colegio Bilingue de Valledupar, Colombia

  English and Social Studies teacher

 • 2022 – 2022

  Colegio Americano del Sur, Guatemala

  English and Social Studies teacher

 • 2023 – 2024

  Imtiyaz El Djazair, Oran, Algeria

  ESL teacher

 • 2023 – 2023

  English International School, Modica, Italy

  ESL teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2012

  - Univerzity of Presov, Slovakia

Teacher video cover
I am a teacher inside out and cannot imagine doing anything else. I have a MA degree in Special Education and have been teaching for over a decade all over the world, mostly in Latin America and Europe, but currently in Africa, in Algeria. I have been teaching English as a second language together with Social Studies. I have experience teaching kids, teenagers, young adults, adults, and seniors as well. As a special need teacher, I have experience teaching students with special needs too. During the pandemic, I have easily adjusted to teaching online (Zoom and Google Classroom) and even taught Chinese students via apps. I love teaching and I love to help others to learn while I always learn something from my students. I am very passionate about teaching, responsible, diligent, fair, fun, a natural leader, and adaptable. I always seek for new challenges in life so I can broaden my horizons.
 • Học từ 3 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng slovak bản ngữ, tiếng séc, tiếng tây ban nha
Không dành cho các học sinh mới