Arina V.

Arina V. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

5 reviews

Professional Teaches teens, Dạy cho người trưởng thành, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2022 – 2026

  National University "Lviv Polytechnic"

  Applied linguistics

  Bachelor's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2024

  JustSchool

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Level of English - Lingo Education

Teacher video cover
I teach English and study. That's why my English is getting better every day. I like to make my classes useful and interesting by applying topics that are interesting to students. In communicating with students, I try to establish a connection right away to make learning comfortable, easy and in a friendly atmosphere.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 13 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới