John D.

John D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Professional Teach kids, Teaches teens teacher with 11 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2019

  Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa

  Secondary Education major in Values Education

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2012 – 2024

  Jesus Christ Followers' Church

  Sunday School Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Teaching English as Foreign Language - Teacher Record

Teacher video cover
Hi! I am Teacher John. I am a licensed professional teacher and a Certified English Teacher with TEFL Certificate. I have more than 10 years of teaching ages 3-12 years old every Sunday and 3 months of school-based teaching. Teaching is my passion specially when I see that every after class, students learn something, and the thought stays in their hearts. Teaching to touch the student's mind and heart is my goal. I love music and we can sing together. Join my classes and let's learn English together!
 • Kinh nghiệm làm việc 11 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học