Joel D.

Joel D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

24 reviews

Professional Teach kids teacher with 6 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2008 – 2012

  University of Oregon

  Music

  Bachelors of Arts in Humanities

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2018

  TEFL Toulouse

  TEFL Certificate

 • 2019 – 2020

  VIPX

  Online KIDS tutor

 • 2020 – 2024

  Cambly & Cambly KIDS

  Online English Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2012

  Bachelor of Arts in Humanities - University of Oregon

 • 2018

  TEFL Certificate - TEFL Toulouse

Teacher video cover
Hello, I am teacher Joel. I have 5 years experience teaching English. I have a Bachelor of Arts in Humanities and a minor in music from the University of Oregon in the United States. I have been teaching students between the ages of 5 and 14. I am a very dedicated teacher who likes to have fun with my students in class. I feel happiest when I am teaching and the boundless potential of children is my source of motivation. Join my class for an excellent experience! Sincerely, teacher Joel
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng ý, tiếng pháp
Không dành cho các học sinh mới