Mira A.

Mira A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

4 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2020

  Surigao State College of Technology

  Hotel and Restaurant Management

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2023

  Tutor ABC

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TESOL Certificate - Teach International English Language School

 • 2020

  Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management - Surigao State College of Technology

Teacher video cover
I am Teacher Mira, 33 years of age. I am a graduate of Bachelors Degree in Hotel and Restaurant Management at Surigao State College of Technology, Surigao City, Philippines. I am a TESOL Certified Teacher and have an extent knowledge in teaching student of different levels. I love singing, dancing, cooking, watching adventure movies, and I love to teach my students the English Language. I make sure to make my classes interactive and engaging for my students to learn more and participate in my class. I really love to help my students improve with their communication skills especially by using the English Language. See you soon students!!
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học