Nica F.

Nica F. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Professional Teaches teens, Matura(PL), Maturita(IT), Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2025

  CEITI

  Software development and Cyber Security

Kinh nghiệm làm việc

 • 2024 – present

  All Right

  ESL teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  Literature 1st pace - CEITI

Teacher video cover
Hi! My name is Nica, I'm 20 years old and excited to be your friend! My future goal is to start a powerful software development Gaming Company and I'm here to help you achieve your goals while also learning English!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng rumani bản ngữ, tiếng anh, tiếng pháp, tiếng nga
Đặt lịch học