Jonalyn C.

Jonalyn C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

49 reviews

Professional TOEFL, IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, High school graduation examination, Teaches teens teacher with 6 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2018

  Philippine Normal University Mindanao

  teaching Elementary

  Bachelor in English Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2021

  Philippine Normal University Mindanao, Center for Teaching and Learning

  Part-time nursery teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018

  Diploma - Philippine Normal University Mindanao

 • 2022

  Teaching English as a Foreign Language Course - Teacher Record

Teacher video cover
I am Jonalyn Cruiz, a 26-year-old holding a Bachelor's Degree in English Education with a Certificate in Teaching Elementary. Currently, I am pursuing my graduate studies at Caraga State University, specializing in English Language Teaching. With a passion for education, I have gained valuable teaching experience, having worked in a nursery school for four years. I also taught high school student for a year. I am passionate about fantasy realms in books and enchanted by the magic of travel. Embracing the wonders of both worlds with every turn of a page and step on a new path.
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học