Francis A.

Francis A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

22 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 9 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2009 – 2015

  Notre Dame of Marbel University

  Bachelor of Arts in Philosophy (AB Philosophy)

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2021

  51Talk

  ESL Teacher

 • 2021 – 2023

  NovaKid

  ESL Teacher

 • 2023 – 2024

  DF English

  ESL Teacher

 • 2023 – 2024

  Bizmates

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2015

  Diploma - Notre Dame of Marbel University

 • 2019

  Foundations of TESOL - Teach International English Language School

 • 2019

  TESOL and TEYL - Teach International English Language School

Teacher video cover
Hello, my name is Francis, and I am an ESL teacher with a passion for philosophy. I have been teaching English as a second language since 2018, and I have both TESOL and TEYL certifications. I love to help my students improve their language skills and learn more about different cultures and perspectives. Some of my hobbies are singing, playing video games, listening to music, watching movies, and songwriting. I enjoy expressing myself creatively and sharing my interests with others. I look forward to working with you and helping you achieve your goals.
 • Kinh nghiệm làm việc 9 years
 • Học từ 3 đến 70 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học