Viktoriia Z.

Viktoriia Z. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

19 reviews

Professional Teach kids, High school graduation examination, Teaches teens teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2025

  Ivan Franko National University of Lviv

  Foreign languages translation

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2024

  English Tutoring

  English tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2024

  - All Right English school

Teacher video cover
My name is Viktoriia. I'm 20. I live in Lviv, Ukraine. I'm a student, I'm doing a Bachelor of Foreign Languages. I like traveling.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng ba lan
Không dành cho các học sinh mới