Danecca D.

Danecca D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

43 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, Dạy cho người trưởng thành, Teaches teens, External Independent Evaluation, State Final Assessment teacher with years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2011 – 2015

  Far Eastern University Manila

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2016

  aim-talk Inc.

  Online ESL Teacher

 • 2016 – 2019

  Bibo Global Opportunity Inc.

  Online ESL Teacher

 • 2023 – 2024

  Enoz English

  Online ESL Teacher

 • April 2013 – October 2013

  Skip International

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  TEFL (Teaching English As A Foreign Language) - TEFL Professional Institute

Teacher video cover
Hi there, my name is Teacher Nica! I am a TEFL certified and I've been working as an ESL teacher for 4 years now. I have experiences of teaching kids, teens, and adults students all over the world from beginner to advanced level. I love enriching students’ lives by teaching them English. People say that I am a great listener and communicator in general, and it is easy for me to win the hearts of children. Come and book my class now! Let’s have fun learning English together! See you! 🙂
 • Học từ 3 đến 60 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học