Emigdio G.

Emigdio G. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

11 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens teacher with 11 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2010 – 2015

  Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

  Bachelor of Medicine

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2024

  Online and in-person teacher

  English tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  550-hour Expert Certificate in Teaching English as a Foreign Language - ITTT

 • 2024

  All Right Teacher Training - All Right

Teacher video cover
Welcome! I'm Emigdio, a certified English teacher, passionate about guiding my students to success. With over ten years of experience in English teaching and native-level fluency in both English and Spanish, I offer personalized learning for ages 3 to 18. Specializing in young learners, business English, and online instruction, join me for a vibrant learning journey where success is our priority. Let's embark together on this adventure toward English proficiency with enthusiasm and care.
 • Kinh nghiệm làm việc 11 years
 • Học từ 3 đến 12 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới