Lhianie B.

Lhianie B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2004 – 2006

  Unciano Colleges and General Hospital

  Associate in Health Science Education

 • 2004 – 2008

  Unciano Colleges and General Hospital

  Bachelor of Science in Nursing

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – present

  Palfish

  ESL Online Teacher

 • 2023 – present

  Glats, Inc.

  ESL Online Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Teaching English as a Foreign Language Course - TEFL Professional Institute - Teacher Record

 • 2024

  EFSET English Certificate - EFSET

Teacher video cover
Hello! I'm teacher Lhianie! I’m from the Philippines. I earned an Associate in Health Science Education in addition to a Bachelor of Science in Nursing. Just like you I love learning languages, especially English. I know that learning a new language is not so easy. But there are many ways to make it easier, fun, and exciting. Also, I love teaching kids! That is why I like to make sure students feel safe and confident in the classroom and that they’re having fun while learning. In my classroom, I like to use many props, so students can have fun while learning. 🦕🧸 I also like to use flashcards so they can see the picture, read the word, and better memorize the vocabulary.𓍢ִ໋🌷͙֒🦋 I can’t wait to meet you and speak English together!😄 I’ll see you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới