Karina R.

Karina R. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Professional Teach kids teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2018

  Simon Fraser University

  World Literature

  Bachelors in Social Sciences

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2024

  Self-Employed

  English Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2014

  Diploma - North Peace Secondary

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello!! I am Karina!! I am an experienced and dedicated English teacher with eight years of tutoring experience in the 3-14 age group. I am passionate about literature and language and my classroom is characterized by lively discussions, interactive activities, and innovative teaching methods that cater to various learning styles. I like to incorporate technology, multimedia resources, and real-world examples to make lessons relevant and engaging, ensuring that students remain motivated and inspired to learn. Drop in!! It's fun!!
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng rumani
Đặt lịch học