Viktoriia S.

Viktoriia S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

8 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2022 – 2024

  Univerzita Roma Tre

  International Studies

  Bc

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2023

  English camp Slniecko

  Animator

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  Mateja Bela - Univerzita

 • 2024

  Certificate of Graduation - All Right Teacher Training

Teacher video cover
Hi, my name is Viktoriia, or simply COOKIE. I'm from Kiev, Ukraine. Currently I'm studying International Relations in Rome, Italy. Learning languages is my biggest hobby and its mostly because I had a great tutors throughout my life. That's why I understand the importance of right start, so in the future kids will see studying as an easy going process. My teaching experience started at 16, when I decided to prepare my little sister for English lessons in school and since then I've worked in the English summer camp where I had the same pre-school preparation task.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng slovak, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 26 tháng 4 2024