• Επαγγελματική εμπειρία 3 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, bosnian, spanish, russian
 • Ειδίκευση: IELTS, Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: acting singing dancing cooking hiking skiing playing
 • Μάθετε από 3 ετών
 • (191)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2013 – 2018
  EFSA

  Marketing

  Marketing Management

Επαγγελματική εμπειρία
 • – παρόν

 • 2017 – 2020
  51Talk

  ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • -

 • -

 • -

  I have gained Certificates whilst working as an English teacher during the year of 2019.