• Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά
 • Μιλήστε: αγγλικά, ουκρανικά, ρώσικα
 • Ενδιαφέροντα: Reading non-fiction books Listening to music Going for a walk Teaching English Animals
 • Μάθετε 6 - 15 ετών
 • (244)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

Hello, dear parents! My name is Catherine and I am 25 years old. I have been teaching English to kids for more than 5 years. All Right English school helps us, teachers, make learning this language more interesting and memorable. During our lessons we watch videos, listen to funny songs and sing them, read texts, talk and write. Thus, we pay attention to all the key skills: Speaking/Listening/Reading/Writing. So, if you want, book a trial lesson with me and we will learn English together)

Εκπαίδευση
 • 20142018
  Sumy State University

  Philologist-Translator

  Bachelor's degree

Επαγγελματική εμπειρία
 • 20162021
  Private English tutor for kids

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2014-2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Bachelor's degree - Sumy State University

 • 2018-2019
  Master`s Degree - Sumy State University

 • 2022 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  60-Hour TEYL Certificate (Teaching English to Young Learners) - World TESOL Academy