• Επαγγελματική εμπειρία 1 έτος
 • Διδάξτε: english, french, russian (γηγενής)
 • Μιλήστε: english, french, russian, ukrainian
 • Ενδιαφέροντα: футбол литература
 • Μάθετε 6 - 12 ετών
 • (46)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2015 – 2019
  Херсонский государственный университет

  Учитель иностранных языков (французский и английский)

  бакалавр

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2019 – 2020
  Бюро переводов "Сократ"

  Переводчик

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2019 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Диплом бакалавра - Херсонский государственный университет