• Επαγγελματική εμπειρία 15 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, polish, russian
 • Ειδίκευση: Cambridge exams, Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: Linguistics Fitness Politics Sociology Healthylifestyle Paleo History
 • Μάθετε από 6 ετών
 • (65)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 1986 – 1991
  Warsaw University

  Department of Russian Studies and Applied Linguistics

  Master’s degree

 • 2003 – 2004
  Higher School of Finance and Accounting in Warsaw

  Diploma in English Language Teaching

  Postgraduate studies

 • 2020 – 2020
  PremierTEFL, UK

  Teaching English as a Foreign Language

  A certified English language teacher

 • 2020 – 2020
  Cambridge Assessment English

  Teaching English Online

  Certificate of Teaching English Online

 • 2020 – 2020
  PremierTEFL, UK

  Teaching English Online

  A certified English language teacher

Επαγγελματική εμπειρία
 • 1991 – 2001
  General Motors

  Executive Assistant

 • 2001 – 2005
  English Language School

  English teacher

 • 2005 – Now
  Private tutor

  English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 1991 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Master’s degree - Warsaw University, Poland

 • 2004 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Diploma in English Language Teaching - Higher School of Finance and Accounting in Warsaw

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  120 Hour Advanced TEFL - Premier TEFL

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Certificate of Achievment - Cambridge Assessment English

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  30 Hour Teaching English Online Course - Premier TEFL