• Επαγγελματική εμπειρία 14 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, russian, german
 • Ειδίκευση: Cambridge exams, Native speaker
 • Ενδιαφέροντα: иностранные языки
 • Μάθετε 6 - 16 ετών
 • (177)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2004 – 2009
  Киевский национальный лингвистический университет

  филолог, преподаватель английского и немецкого языков

  магистр

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2017 – настоящее время
  AllRight

  Преподаватель английского языка (онлайн)

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2009
  Диплом магистра - Филология