• Επαγγελματική εμπειρία 1 έτος
 • Διδάξτε: αγγλικά
 • Μιλήστε: αγγλικά, αραβικά
 • Ενδιαφέροντα: Reading cooking travelling games
 • Μάθετε 3 - 12 ετών
 • (112)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

My name is Rachid, and I love teaching kids. I have been teaching for almost one year now.
At my lessons we will play games, sing songs, and have a lot of fun!
As a person, I enjoy reading, cooking, and travelling.
Looking forward to meeting you at my lessons!

Εκπαίδευση
 • 20182022
  Cady Ayyad, University

  English

  Bachelor degree

Επαγγελματική εμπειρία
 • 20202021
  Self-Employed

  Private English teacher

 • 2021now
  AllRight

  Online ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL - TEACHER RECORD