• Επαγγελματική εμπειρία 1 έτος
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: polish, english
 • Μάθετε 5 - 14 ετών
 • (61)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 1990 – 1995
  Adam Mickiewicz University

  English Philology ( Linguistics and Literature)

  Master's Degree

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2021 – present
  AllRight

  Online ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 1995 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  M.A. University Degree in English Studies - English Philology