• Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά
 • Μιλήστε: αγγλικά, ισπανικά, ελληνικά
 • Ειδίκευση: Διδάσκει ενήλικες
 • Μάθετε από 3 ετών
 • (374)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

Graduate of J.W Mitchell Highschool in FL, with a Bachelor's degree in the Faculty of Primary Education and a passionate believer that learning can be a fun and playful way to explore the world.

I firmly enjoy teaching both children and adults.

Εκπαίδευση
 • 20072010
  J.W Mitchell Highschool

  Highschool Diploma

 • 20102016
  National and Kapodistrian University of Athens

  Education

  Bachelor's

Επαγγελματική εμπειρία
 • 20162021
  Self-Employed

  Private English Tutor

 • 20192020
  Kinisis

  Teacher

 • 2021present
  AllRight

  Online ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2016 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Bachelor's Diploma - Education