• Επαγγελματική εμπειρία 7 έτη
 • Διδάξτε: english, russian
 • Μιλήστε: english, russian, serbian
 • Ειδίκευση: Children with disabilities, Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: Traveling Writing poetry Science
 • Μάθετε από 3 ετών
 • (77)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2011 – 2014
  Institute of Foreign Languages, University of Montenegro

  Translation studies (English and Russian)

  BA degree

 • 2014 – 2015
  Institute of Foreign Languages, University of Montenegro

  Translation studies (English and Russian)

  Spec.sci.

 • 2019 – 2021
  Faculty of Philology, University of Montenegro

  Phraseology (English, Russian and Serbo-Croatian)

  Master's degree

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2013 – 2014
  International school "Scarlet Sails"

  Teacher

 • 2013 – 2014
  Cultural and Economic Centar in Podgorica, Montenegro

  Internship

 • 2014 – 2015
  Moscow Cultural Center

  Consultant and teacher

 • 2015 – 2021
  Diplomatic mission of the Republic of Azerbaijan

  Language training for employees

 • 2016 – 2021
  Forex company

  English and Russian teacher for employees

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2014 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  BA Diploma - Translation studies (English and Russian)

 • 2015 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Certyfikat (Polish language - A2) - Uniwersytet Przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcah

 • 2017 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Theory and Practice of Teaching Foreign Languages and Cultures - Moscow Pedagogical State University

 • 2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Teaching qualifications and training for teachers - Russian Language Unites

 • 2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  English language (C2.2), Russian language (C1.2) - University of Montenegro (Faculty of Philology)

 • 2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Russian language - The Herzen State Pedagogical University of Russia

 • 2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Theory and Practice of Teaching Foreign Languages and Cultures - Moscow State Pedagogical University