• Επαγγελματική εμπειρία 2 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, tagalog
 • Ειδίκευση: Children with disabilities
 • Ενδιαφέροντα: Baking Playing Guitar Watching Movies Dancing Singing Reading Books
 • Μάθετε 3 - 12 ετών
 • (19)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2013 – 2017
  STI College Tarlac Philippines

  Information Technology

  Bachelor's degree

Επαγγελματική εμπειρία
 • July 2020 – August 2021
  Acadsoc

  ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2017 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Diploma - STI College Tarlac Philippines

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL Certificate - Teacher Record