• Επαγγελματική εμπειρία 2 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά
 • Μιλήστε: τούρκικα, ισπανικά, αγγλικά
 • Ειδίκευση: Εξέταση του Cambridge
 • Ενδιαφέροντα: Horse Riding Chess Phonetics Linguistics Language Awareness
 • Μάθετε 3 - 14 ετών
 • (30)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

Hello everyone! My name is Merve. I am a CELTA-qualified English teacher holding a Bachelor's Degree in English Language Teaching. For two years, I have been instructing English in various settings.
I adore spending time with the kids I always carry a puppet named Jane with me while I'm teaching. Jane and I adore singing songs, dancing, and having a good time while instructing others in English. Reach out to me if you want to participate in our adventure!

Εκπαίδευση
 • 20152020
  Anadolu University

  English Language Teaching

  Bachelor's Degree

 • 20222022
  University of Cambridge

  CELTA Teaching English to Speakers of Other Languages

  Foundation Degree

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2020παρόν
  Turkey Ministry of National Education

  Head of English / English Language Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2020
  Bachelor's Degree Diploma - Anadolu University

 • 2021
  Gender in Language Education - British Council

 • 2021
  Language Development and Methodology - LILA Liverpool / British Council

 • 2022
  CELTA - Cambridge English Language Assessment