Martin P.

Martin P. – učiteľ angličtiny pre deti

36 reviews

Professional Teach kids teacher with 19 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Zatiaľ bohužiaľ nie sú žiadne recenzie

Všetci učitelia prechádzajú trojstupňovým pohovorom a skúškou. Administratíva kontroluje informácie o vzdelaní, skúsenostiach a odborných kvalitách učiteľa/učiteľky. Ak chcete získať viac informácií o učiteľovi/učiteľky, vrátane jeho/jej vzdelania a osvedčení o výučbe, kontaktujte nás.

Vzdelanie

 • 2018 – 2023

  The Pontifical University of Pope John Paul II

  Pedagogy

  Philosophy & Theology

Pracovné skúsenosti

 • 2006 – 2010

  Sir William Mulock Secondary School

  Volunteer ESL Tutor

 • 2011 – 2014

  Carleton University

  Volunteer Tutor

 • 2017 – 2019

  First Future

  English Teacher

Certifikáty a diplomy

 • 2023

  TEFL Certificate - The TEFL Institute

  Certifikát potvrdený
Teacher video cover
Hello! I'm your friendly Canadian English teacher, and I'm absolutely thrilled to be on this exciting language learning journey with you. I hold a TEFL Certificate, which has equipped me with the tools to make our lessons engaging and effective. Teaching English has been my passion for nearly a decade, and I've had the privilege of working with students of all ages and backgrounds. My teaching style is all about creating a warm and welcoming environment where we can explore the beauty of the English language together. Beyond the classroom, I'm an avid reader and a dedicated sportsman and hiker. I believe in the power of stories and the joy of connecting with nature, and I can't wait to share these interests with you. Let's embark on this learning adventure with a smile and a sense of curiosity! See you soon! Teacher Martin
 • Pracovné skúsenosti 19 years
 • Hodina od 0,5 USD
 • Hovorím: angličtina rodený hovorca, poľský, frrancúzšina
Nie je k dispozícii pre nových študentov