Aileen B.

Aileen B. – učiteľ angličtiny pre deti

48 reviews

Professional Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Zatiaľ bohužiaľ nie sú žiadne recenzie

Všetci učitelia prechádzajú trojstupňovým pohovorom a skúškou. Administratíva kontroluje informácie o vzdelaní, skúsenostiach a odborných kvalitách učiteľa/učiteľky. Ak chcete získať viac informácií o učiteľovi/učiteľky, vrátane jeho/jej vzdelania a osvedčení o výučbe, kontaktujte nás.

Vzdelanie

 • 2005 – 2009

  Mariano Quinto Alarilla Polytechnic College

  Education Major in English

  Bachelor's Degree

Pracovné skúsenosti

 • 2015 – 2019

  MJC English

  Tutor

 • 2021 – 2023

  Lizardbear Tasking

  Back Office Support

Certifikáty a diplomy

 • 2009

  Diploma - Mariano Quinto Alarilla Polytechnic College

  Certifikát potvrdený
 • 2021

  TEFL Certificate - TEFL Professional Development Institute

  Certifikát potvrdený
Teacher video cover
Hello, I'm Aileen, your ESL tutor. With a Bachelor's degree in Education, majoring in English, and a TEFL certification. I'm dedicated to helping you succeed in your English language journey. I'm committed to creating a supportive and enjoyable learning environment, tailored to your individual needs, so you can improve your listening, speaking, reading, and writing skills. Let's work together to achieve your ESL goals. In our lessons, we'll explore the richness of the English language through engaging activities and real-life scenarios. Your progress is my priority, and I'm here to provide guidance, support, and encouragement every step of the way. Feel free to share your goals and questions, and let's embark on this language-learning adventure together. Let's get started!
 • Pracovné skúsenosti 4 years
 • Prednášam deťom vo veku od 3 do 14 years
 • Hodina od 0,5 USD
 • Hovorím: angličtina, tagalogský rodený hovorca
Nie je k dispozícii pre nových študentov