Anna M.

Anna M. – učiteľ angličtiny pre deti

114 reviews

Professional Teach kids, External Independent Evaluation teacher with 9 years of experience teaching English

Student reviews

Zatiaľ bohužiaľ nie sú žiadne recenzie

Všetci učitelia prechádzajú trojstupňovým pohovorom a skúškou. Administratíva kontroluje informácie o vzdelaní, skúsenostiach a odborných kvalitách učiteľa/učiteľky. Ak chcete získať viac informácií o učiteľovi/učiteľky, vrátane jeho/jej vzdelania a osvedčení o výučbe, kontaktujte nás.

Vzdelanie

 • 2005 – 2010

  Ukrainian Institute of Linguistics and Management

  Linguist, Teacher of English and Italian

  Master

Pracovné skúsenosti

 • 2013 – 2022

  Higher Professional College of National Aviation University

  English teacher

Certifikáty a diplomy

 • 2010

  Master Diploma - Ukrainian Institute of Linguistics and Management

  Certifikát potvrdený
Teacher video cover
Hello and welcome! My name is Anna, and I'm thrilled to be your English teacher in our engaging online learning environment. With a passion for improving language skills and a dedication to creating a fun and supportive atmosphere, I am committed to guiding young minds through the exciting journey of learning English. By incorporating interactive activities, creative lessons, and a focus on communication, I aim to make language acquisition both enjoyable and effective. Together, we'll embark on a language adventure, building a foundation for lifelong communication and cultural understanding. I look forward to inspiring a love for English in your children and helping them reach their language learning goals!
 • Pracovné skúsenosti 9 years
 • Prednášam deťom vo veku od 5 do 14 years
 • Hodina od 0,5 USD
 • Hovorím: angličtina, ukrajinčina rodený hovorca
Nie je k dispozícii pre nových študentov