Anastasiya T.

Anastasiya T. – učiteľ angličtiny pre deti

44 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, External Independent Evaluation, State Final Assessment teacher with 18 years of experience teaching English

Student reviews

Zatiaľ bohužiaľ nie sú žiadne recenzie

Všetci učitelia prechádzajú trojstupňovým pohovorom a skúškou. Administratíva kontroluje informácie o vzdelaní, skúsenostiach a odborných kvalitách učiteľa/učiteľky. Ak chcete získať viac informácií o učiteľovi/učiteľky, vrátane jeho/jej vzdelania a osvedčení o výučbe, kontaktujte nás.

Vzdelanie

 • 2004 – 2009

  Donetsk National University

  A translator (English, German); An English /German teacher

  Translation; Philology

Pracovné skúsenosti

 • 2007 – 2009

  Leader language school

  An English teacher (preschool; primary school students)

 • 2015 – 2019

  Ok all correct school

  An English teacher ( teens; adults)

 • 2017 – 2022

  Skyeng language school

  an English teacher (kids, adults)

Certifikáty a diplomy

 • 2009

  Bachelor's degree in Translation and Philology - Donetsk National University

 • 2009-

  Master's degree in Translation and Philology - Donetsk National University

Teacher video cover
Greetings! I'm Anastasiia, an experienced teacher whose passion for teaching spans 18 enriching years. My journey has been diverse, but currently, my focus is on the boundless realm of teaching kids. In my classroom, education is not just about conveying information; it's about creating a dynamic and engaging environment that fosters love for learning. With me, your child won't just learn English; they'll embark on a fascinating journey to navigate the complexities of the language. I firmly believe in laying a strong foundation for a lifetime of curiosity and knowledge. Navigating the English language is an exciting adventure, and my goal is to make it both enjoyable and educational. Join me, and let's explore the wonders of language together and open the doors to the captivating world of English, ensuring a bright and fulfilling educational experience for your child. Looking forward to an exciting learning journey!
 • Pracovné skúsenosti 18 years
 • Prednášam deťom vo veku od 4 do 18 years
 • Hodina od 0,5 USD
 • Hovorím: ukrajinčina rodený hovorca, ruština rodený hovorca, angličtina
Nie je k dispozícii pre nových študentov