Novica Bulatovic

Novica B.

Crna Gora

 • Predajem: engleski
 • Govorim: engleski, ruski, italijanski, srpski
 • Interesovanja: Maths, Music
 • Učim 3 - 14 2, 3, 4 godine - 5, 6, 7, 8, 9 godina
 • (220)
Video pozdrav
Rezervišite lekciju
Rita Fodor

Rita F.

Rumunija

 • Predajem: engleski
 • Govorim: engleski, mađarski, rumunski
 • Interesovanja: Travelling, gardening, baking
 • Učim 3 - 14 2, 3, 4 godine - 5, 6, 7, 8, 9 godina
 • (115)
Video pozdrav
Rezervišite lekciju
Konstantina Georgila

Konstantina G.

Grčka

 • Predajem: engleski
 • Govorim: engleski, francuski, italijanski, grčki
 • Interesovanja: reading,traveling,hiking,pilates
 • Učim 3 - 14 2, 3, 4 godine - 5, 6, 7, 8, 9 godina
 • (57)
Video pozdrav
Rezervišite lekciju
Bisila Kalemi

Bisila K.

Albanija

 • Predajem: engleski, španski
 • Govorim: engleski, španski, italijanski, albanski
 • Učim 3 - 18 2, 3, 4 godine - 5, 6, 7, 8, 9 godina
 • (100)
Video pozdrav
Rezervišite lekciju
Isidora Milosevic

Isidora M.

Srbija

 • Predajem: engleski
 • Govorim: engleski, nemački, španski, srpski, portugalski
 • Interesovanja: Working out, Cooking, Traveling, Reading
 • Učim 3 - 15 2, 3, 4 godine - 5, 6, 7, 8, 9 godina
 • (162)
Video pozdrav
Rezervišite lekciju
Jaconde Nsumbu

Jaconde N.

Južna Afrika

 • Predajem: engleski (izvorni)
 • Govorim: engleski, francuski, portugalski, španski, afrikanerski
 • Učim 5 - 15 2, 3, 4 godine - 5, 6, 7, 8, 9 godina
 • (297)
Video pozdrav
Rezervišite lekciju
Roxana Suciu

Roxana S.

Rumunija

 • Predajem: engleski
 • Govorim: engleski, rumunski, francuski
 • Interesovanja: languages, guitar, hiking, snowboarding
 • Učim 3 - 16 2, 3, 4 godine - 5, 6, 7, 8, 9 godina
 • (48)
Video pozdrav
Rezervišite lekciju
Aleksandar Krivokapić

Aleksandar K.

Hrvatska

 • Predajem: engleski, španski
 • Govorim: engleski, španski, francuski, srpski, hrvatski
 • Interesovanja: reading, watching movies, sport
 • Učim 4 - 15 2, 3, 4 godine - 5, 6, 7, 8, 9 godina
 • (153)
Video pozdrav
Rezervišite lekciju
Sandrine

Sandrine

Sjedinjene Američke Države

 • Predajem: engleski
 • Govorim: engleski, portugalski, španski
 • Interesovanja: reading, family, traveling
 • Učim 3 - 12 2, 3, 4 godine - 5, 6, 7, 8, 9 godina
 • (310)
Video pozdrav
Rezervišite lekciju
Anna Chatzimichali

Anna C.

Grčka

 • Predajem: engleski
 • Govorim: engleski, španski, grčki
 • Učim od 3 2, 3, 4 godine - 5, 6, 7, 8, 9 godina
 • (291)
Video pozdrav
Rezervišite lekciju