Kế hoạch giáo dục của bạn
Thời lượng bài học
25 phút
55 phút
Dành cho trẻ em trên 8 tuổi
Bạn muốn học mấy lần một tuần?
1
2
3
4
5
Chọn gói đăng ký phù hợp
Tháng Tự động gia hạn hàng tháng / bài học
3 tháng Thanh toán một lần Giảm giá- 10% / bài học
Năm Thanh toán một lần Giảm giá- 25% / bài học
3 tháng miễn phí
Kiểu giáo viên

Tiêu chuẩn

giáo viên thông thạo tiếng Anh

Cao cấp

giáo viên có chứng chỉ quốc tế

Bản ngữ

giáo viên bản ngữ đến từ Anh và Mỹ

Tiêu chuẩn

giáo viên thông thạo tiếng Anh

 các bài học với giáo viên
 câu lạc bộ luyện nói Miễn phí
Thanh toán một lần
Các bài học không hết hạn

AllRight.com
Không có giới hạn thời gian Các bài học không có ngày hết hạn. Bạn có thể học theo nhịp độ của mình. Bạn cũng có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

AllRight.com
Ứng dụng di động miễn phí cho người đăng ký Học từ vựng, luyện phát âm thông qua trò chơi hoặc tham gia các buổi học cùng giáo viên từ điện thoại di động của bạn.

AllRight.com
Bài học cho bạn bè Nhận 2 bài học miễn phí cho mỗi người bạn mua một gói bài học.

AllRight.com
Xác định thưởng Mua một gói học trong vòng 1 ngày sau khi kết thúc bài học thử để nhận 1 bài học miễn phí.