Hailey R.

Hailey R. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

313 reviews

Professional Teach kids teacher with 6 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2008 – 2013

  Ryerson University

  Business Management

  Bachelor's

Kinh nghiệm làm việc

 • 2009 – 2012

  Inspiration Learning Center

  In home Tutor

 • 2015 – 2016

  NCL

  Youth/Kids staff

 • 2016 – Present

  TCP Global

  Online Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018

  TEFL - TEFL Professional Development Institute

Teacher video cover
My name is Hailey, 26 years old from Canada. I have a degree in Business Management and a TEFL Certification. I love teaching and sharing my knowledge with my students. I have worked as an English tutor for both online and in-classroom, from beginner to advanced level. My teaching method is that I let my students participate and be interactive because I believe that the more they practice it, the more they absorb the knowledge. I am friendly, motivated, patient, and professional when dealing with my students, both kids and adults.
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng serbian
Đặt lịch học