Alyona

Alyona – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

266 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

  • – hiện tại

Kinh nghiệm làm việc

  • – hiện tại

Chứng nhận và bằng cấp

  • -

Good day, everyone! Меня зовут Алена. Преподаю английский, русский, немецкий. Работаю переводчиком. Имею высшее педагогическое образование, работаю с детьми, подростками и взрослыми. На уроках мы учимся говорить с удовольствием и бегло на иностранном языке, я использую игровые методы обучения, вы научитесь и говорить и понимать на слух. С нетерпением жду вас на занятиях. ;)
  • Kinh nghiệm làm việc 4 years
  • Học từ 4 đến 80 years
  • Bài học từ 0,5 US$
  • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới