Ronald M.

Ronald M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

686 reviews

Professional IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2010 – 2014

  UNAN UNIVERSITY

  Englsih

 • 2012 – 2012

  INATEC

  Teaching English Technics

 • 2017 – 2020

  UNADENIC UNIVERSITY

  degree in sciences of the education

 • 2017 – 2017

  IOA- INTERNATION OPEN ACADEMY

  Teaching english to students of other lenguages

  TESOL -TEFL

 • 2019 – 2019

  Acadsoc

  EFK Certification

Kinh nghiệm làm việc

 • 2010 – 2013

  Sta Teresa School

  Primary and higschool Englsih Teacher

 • 2013 – 2016

  TALK 915

  Online Englsih Teacher

 • 2016 – 2018

  Acadsoc lmt

  Online English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • -

 • -

 • -

 • 2005

  BACHELOR IN SCIENCES AND LETTERS - MINED NICARAGUA

  It provides me with a certification that show I have studied and completed the years of studies that allows me to work as a teacher in different institutions,

 • 2012

  Teaching English Technics - INATEC

 • 2017

  TESOL -TEFL - IOA

  This certification allows me to teah english to students of other lenguages

Teacher video cover
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha bản ngữ, tiếng trung
Không dành cho các học sinh mới