Katarina P.

Katarina P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

178 reviews

Professional IELTS, Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2019

  University of Philology

  Arabic Language

  Bachelor of Language, Literature and Culture

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2020

  Bibo Global Opportunity

  Online English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2013

  First Certificate in English - University of Cambridge

  ESOL Examination Awarded with grade A which demonstrates an ability at Level C1 (Council of Europe Standard)

 • 2019

  Bachelor of Language, Literature and Culture - University of Philology

Teacher video cover
My biggest passion is learning languages. I’ve been learning English since I was four years old. In High School, I studied Italian and I've also learned the basics of Russian and Spanish. I graduated from University in September 2019 with a Bachelor of Language, Literature and Culture degree in Philology. My major was Arabic language, with English as the second language. I've been working as an ESL teacher since March 2017. I love traveling, meeting new people and their cultures. One of my goals in life is to visit as many countries as possible. I’m a huge fan of food. Besides dancing and reading books in my free time, I also enjoy making cakes. My friends say that I am very optimistic and patient.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý, tiếng serbian bản ngữ, tiếng ả rập, tiếng tây ban nha
Không dành cho các học sinh mới