Jovana M.

Jovana M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

256 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2005 – 2009

  Faculty of Philology and Arts

  BA

 • 2010 – 2011

  Faculty of Philology

  MA

Kinh nghiệm làm việc

 • 2009 – 2020

  Secondary School

  English teacher

 • 2018 – 2020

  Elementary School

  English Teacher

Teacher video cover
Hello everyone! My name is Jovana and I am a professional English teacher. Having more than 10 years of experience, I have mastered teaching children and students of all ages. My hobbies are yoga, hiking and watching movies. Lifelong learning is my choice and I feel happy whenever I learn something new. I believe that teaching is one of the most humane jobs, and I consider myself lucky to be able to meet so many people and help them learn English.
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian bản ngữ, tiếng tây ban nha, tiếng đức
Không dành cho các học sinh mới