Maryuleth O.

Maryuleth O. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

412 reviews

Professional TOEFL, Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2007 – 2012

  National Autonomous University of Nicaragua (UNAN-León)

  Doctor of Veterinary Medicine

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2020

  Academia Europea (Europe Academy)

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  TOEIC - Academia Europea (Europe Academy)

  Test of English for International Communication (TOEIC) is an international standardized test of English language proficiency for non-native speakers. It is intentionally designed to measure the everyday English skills of people working in an international environment.

 • 2020

  TELF - TELF FULLCIRCLE

  The advanced certificate in teaching English as a foreign language.

Teacher video cover
Teaching is my way of having fun so let's have fun together, as a teacher I always have the opportunity of learning and growing all thanks to my students, "when one teaches two learn".
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha bản ngữ
Đặt lịch học