May L.

May L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

221 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, TOEFL, Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2008 – 2012

  University of Negros Occidental - Recoletos

  Generalist / Rotation Medical Technologist

  Bachelor of Science in Medical Technology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2016

  Jason English Language School

  One-on-One ESL Tutor

 • 2018 – 2020

  51TALK ENGLISH INTERNATIONAL, INC.

  Senior Teacher

 • 2019 – Present

  WEBLIO, INC.

  Corporate Class Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2012

  Bachelor of Science in Medical Technology - University of Negros Occidental - Recoletos

  Bachelors Degree Diploma

 • 2019

  TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (TESOL) CERTIFICATION - TEACH INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL

  English Teaching Certificate

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS (TEYL) CERTIFICATIONS - TEACH INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL

  English Teaching Certificate

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi, there! My name is Maya. I am a TEFL/TESOL and TEYL (Teaching English to Young Learners) Certified Online English Teacher. Teaching is my passion. With my years of experience, I have taught students from 3-60 years old. I work with my students to guide them to become better English speakers, readers, and writers. I shape lessons according to the needs and interests of each student to have an exciting and fun learning experience. After our sessions, you can expect to be confident conversing in English. What are you waiting for? Join my English Language learning adventures now!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới