Anna H.

Anna H. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

32 reviews

Professional Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2009 – 2012

  University of Rzeszów, Poland

  Teaching English as a Foreign Language

  Bachelor

 • 2015 – 2016

  Calderdale College, Halifax,UK.

  Functional Skills English.

  Certificate

Kinh nghiệm làm việc

 • – hiện tại

  ANNA HALIGOWSKA CV (ENG) .pdf

 • 2012 – 2012

  Primary and secondary school in Poland

  English teacher

 • 2016 – 2019

  Nestle, Halifax, UK.

  management

 • 2017 – 2017

  Kirklees College, Huddersfield, UK.

  teacher's assistant

 • 2020 – 2020

  Smart English, Thai Nguyen, Vietnam

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2012

  Diploma - Philology

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2017

  TEFL - TEFL Academy

  Teaching English as a Foreign Language

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Anna. I love to work with kids. Teaching is my passion. I have been teaching for 5 years. As a person, I like yoga, traveling, and cycling. I would like students to see that learning English is not only learning the subject, it is a skill that allows exploring the world around us. I hope that I will be able to share my knowledge and experience with students so that they will be inspired and motivated. The lessons are fun and engaging so the students can start to use English naturally. See you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 15 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới