Mateo L.

Mateo L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Professional TOEFL, Teach kids teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào
I have almost 10 years experience in the classroom but now teach English online. I teach using props and teddies and toys and books and songs and music.
  • Kinh nghiệm làm việc 10 years
  • Học từ 3 đến 18 years
  • Bài học từ 0,5 US$
  • Nói: tiếng anh bản ngữ, afrikaans bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới