Julia L.

Julia L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

355 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2006 – 2011

  Privat University

  Foreign philology

  Master degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2010 – 2020

  English tutor

 • 2011 – 2012

  English Club

  English teacher

 • 2012 – 2012

  "Iskra"

  Translator

 • 2013 – 2014

  Golden Staff

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2011

  Diploma in foreign languages -

  Master degree

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
I am an experienced English teacher who believes that every student is unique! I have a deep love of learning and I want to pass that along to others. I have been teaching English since 2010 and I absolutely love it! I also like reading, watching exciting movies, and writing poems. I am a curious and active person, so that's why, I guess, travelling is an irreplaceable part of my lifestyle. I can share my experience with students and inspire them to study and explore the world!
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 5 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới