Kate P.

Kate P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

219 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2011 – 2013

  University of Bialystok, Poland

  English and Literature Studies

  Master's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2020

  Brooke House College Summer School, UK

  English Teacher GESE exams/IELTS exams

 • 2017 – 2022

  British Council

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2011

  Diploma - University of Bialystok

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2015

  CELTA - IH HOUSE WROCLAW / University of Cambridge

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  TYLEC (Teaching Young Learners Celta Extension) - Trinity College London/British Council

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
I have been teaching since 2010 and working mainly with kids and teenagers. I obtained my Master's degree in English and Literature in 2011 and began working doing 1-to-1 classes and cooperating with kindergartens. In 2015 I got a CELTA and started teaching both in Poland and the UK. I have been working with the BRITISH COUNCIL since 2017 delivering lessons to various age groups( Early Years, Young Learners, teenagers, and adults). I taught IELTS and Cambridge exam classes. In 2019 I got my TYLEC (YOUNG LEARNERS CELTA EXTENSION) certificate and took on more young learner groups. At present, I teach mainly young learners and teenagers both online and offline.
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới