Beata S.

Beata S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

814 reviews

Professional Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids, Eighth-grade examination (E8) teacher with 15 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1986 – 1991

  Warsaw University

  Department of Russian Studies and Applied Linguistics

  Master’s degree

 • 2003 – 2004

  Higher School of Finance and Accounting in Warsaw

  Diploma in English Language Teaching

  Postgraduate studies

 • 2020 – 2020

  PremierTEFL, UK

  Teaching English as a Foreign Language

  A certified English language teacher

 • 2020 – 2020

  Cambridge Assessment English

  Teaching English Online

  Certificate of Teaching English Online

 • 2020 – 2020

  PremierTEFL, UK

  Teaching English Online

  A certified English language teacher

Kinh nghiệm làm việc

 • 1991 – 2001

  General Motors

  Executive Assistant

 • 2001 – 2005

  English Language School

  English teacher

 • 2005 – Now

  Private tutor

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 1991

  Master’s degree - Warsaw University, Poland

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2004

  Diploma in English Language Teaching - Higher School of Finance and Accounting in Warsaw

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  120 Hour Advanced TEFL - Premier TEFL

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  Certificate of Achievment - Cambridge Assessment English

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  30 Hour Teaching English Online Course - Premier TEFL

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Beata. I live in Abu Dhabi, the United Arab Emirates. I’m passionate about teaching English. I have taught students at different levels and ages. I am truly excited about the possibilities of teaching English online. I think it’s an amazing opportunity for kids from all over the world. I look forward to teaching through fun, play, and smile 😊
 • Kinh nghiệm làm việc 15 years
 • Học từ 6 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan bản ngữ, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới