Elena N.

Elena N. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

353 reviews

Professional Teach kids teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2004 – 2008

  Pedagogical University of Gyumri

  English teacher

  Bachelor

 • 2010 – 2012

  Pedagogical University in Gyumri

  Psychologist

  Master`s

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2020

  Школа №27

  Преподаватель английского языка; психолог

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2008

  Diplomа - Pedagogical University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Elena, I love teaching children. I have been teaching for 8 years. In the lessons we use different interactive methods. We sing songs, play games and have fun. I love to read, dance and travel. Looking forward to seeing you in my lessons!
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, armenian bản ngữ, tiếng nga
Đặt lịch học