Raluca O.

Raluca O. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

462 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, IELTS, TOEFL, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 7 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1992 – 1997

  University of Bucharest

  Geophysics

  Master Degree in Geology and Geophysics

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2017

  One, Valencia, Spain

  ESL teacher

 • 2017 – 2019

  Britanica, Bucharest, Romania

  ESL teacher

 • 2019 – 2020

  Benedict School, Modena, Italy

  ESL teacher

 • 2020 – present

  London School, Lecce, Italy

  ESL teacher

 • 2021 – present

  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2014

  TESOL/ TEFL - Oxford Seminars, Canada

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Raluca, and I am a certified ESL teacher from Canada with almost 6 years of experience working both in the classroom and online. I've been teaching English to both adults and kids of all ages and levels in various countries and organizations. I got my TESOL/TEFL certificate from Oxford Seminars, Canada, in 2014. Since September 2019, I have been living and working in Italy. I love to teach English and share my knowledge of western culture with young learners. I am friendly, funny and patient. My hobbies are: traveling, hiking, taking photos, dancing, snowboarding and reading. I have experience preparing students for Cambridge exams from Starter all the way up to C1, IELTS. I am really proud about my former students’ achievements. Not only did they pass the exams, but they also got high scores. I believe kids need to enjoy having conversations with a teacher who guides them in lessons that are fun and interesting, with plenty of congratulations, corrections where necessary. I look forward to seeing you in my class.
 • Kinh nghiệm làm việc 7 years
 • Học từ 6 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng rumani bản ngữ, tiếng ý, tiếng pháp
Đặt lịch học